O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska zrzesza rodziny jeńców polskich 

więzionych w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych obozach na terenie ZSRR zamordowanych przez NKWD w 1940 roku
w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych, nieznanych do dziś miejscach.


79. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
    Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska wspólnie z Prezydentem Miasta Zamość, 3 Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym oraz Kościołem Rektoralnym pw. św. Katarzyny zorganizowały obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Zamościu, upamiętniającej zamordowanych przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych /NKWD/ ZSRR w 1940 roku Oficerów Wojska Polskiego ,Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, Urzędników Państwa Polskiego oraz Polskich Patriotów. 

    Podczas uroczystości koncert pieśni patriotycznych zapewnił zespół Wokalny Funkcjonariuszy Zakładu Karnego
w Zamościu z którym współpracujemy ponad czternaście lat w składzie: mjr Mirosław Romański, kpt. Damian Knap,
por. Jarosław Małecki, por. Rafał Szymanek, mł. chor. Ryszard Stus, st. sierż. sztabowy Andrzej Bartnik, st. sierż. sztabowy Łukasz Gontarz, st. sierż. sztabowy Przemysław Stępień, kpt. Radosław Szewc
pod kierownictwem mjr Mirosława Radlińskiego. 

    Okolicznościowe wystąpienie zaprezentował prezes ZRK Marek Splewiński pt.:”Dzieje Zbrodni II” .Oprawę muzyczną podczas mszy świętej zapewnił zespół śpiewaczy z miejscowości Płoskie Zamojskie.     Podczas uroczystości 79 rocznicy towarzyszyło jak każdego roku ponad dwadzieścia dwa Poczty Sztandarowe: Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego, Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II, NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy, Organizacja Międzyzakładowych Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im Dzieci Zamojszczyzny, Zamojska Rodzina Katyńska ,NSZZ RI Powiat Zamojski, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, I I Liceum Ogólnokształcące im .Marii Konopnickiej ,III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3,6,7,8,9 oraz Szkoła Podstawowa w Wysokiem, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych.     Następnie w kościele św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona Msza Święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej pod przewodnictwem rektora ks. Marka Żura wspólnie z ks. prałatem Zdzisławem Ciżmińskim kapelanem ZRK. Druga część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Krzyżem Katyńskim w asyście kompanii Wojska Polskiego i Służb Mundurowych, Sztandarów szkół ,organizacji patriotycznych, samorządów, parlamentarzystów, stowarzyszeń, kapłanów, organizacji młodzieżowych /zuchy, harcerze i instruktorzy/, mediów , mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny. Obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej rozpoczęto przedstawiając krótką historię o pomniku” Krzyż Katyński” ,następnie zgodnie z ceremoniałem wojskowym kpt. Dariusz Tujaka złożył meldunek w imieniu Dowódcy Garnizonu Zamość, podniesiono Flagę Państwową RP na maszt przy odegraniu Hymnu Państwowego przez Nieetatową Orkiestrę Wojskową Stowarzyszenia „Jesteśmy z Tobą – Bądż z nami” w Zamościu kierowaną przez kapelmistrza mjr Bogdana Pałczyńskiego. Zebrani wspólnie odśpiewali hymn. Meldunek- apel pomordowanych odczytał por. Sławomir Szumiesz, kompania Wojska Polskiego oddała salwę honorową, złożono wieńce ,kwiaty, zapalono znicze, na zakończenie odegrano melodię „Śpij kolego…”
Istnieje możliwość pobrania wersji elektronicznej
naszego najnowszego biuletynu  - 7/2019.
Wszystkie numery, które ukazały się do tej pory znajdą Państwo w zakładce - Biuletyn Informacyjny