O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska zrzesza rodziny jeńców polskich 

więzionych w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych obozach na terenie ZSRR zamordowanych przez NKWD w 1940 roku
w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych, nieznanych do dziś miejscach.
    Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu
Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu
Prezydent Miasta Zamość
3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu
mają zaszczyt zaprosić Państwa na obchody

82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

upamiętniającej zamordowanych przez NKWD ZSRR w 1940 roku
Oficerów Wojska Polskiego, Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza,
Żandarmerii Wojskowej, Funkcjonariuszy Policji Państwowej
i Straży Więziennej, Urzędników Państwa Polskiego
oraz Polskich Patriotów

które odbędą się w niedzielę 24 kwietnia 2022 roku

Program obchodów :

Państwowa Szkoła Muzyczna w Zamościu - ul. Kościuszki 5
10:50  
Odsłonięcie tablicy poświęconej policjantom Policji Państwowej II RP z terenu Zamojszczyzny
                    zamordowanych w Twerze i Kijowie w 1940 roku

Kościół pw. św. Katarzyny w Zamościu
11:10
- Zbiórka i wprowadzenie Pocztów Sztandarowych do kościoła
11:15 - 
Okolicznościowe wystąpienie prezesa ZRK Marka Splewińskiego
11:30 - 
Msza Święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej
12.30 -
Uroczystość przy Pomniku „Krzyż Katyński”
            – odśpiewanie Hymnu Państwowego
            – złożenie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy

Istnieje możliwość pobrania wersji elektronicznej
naszego biuletynu  - 7/2019.
Wszystkie numery, które ukazały się do tej pory znajdą Państwo w zakładce - Biuletyn Informacyjny