O STOWARZYSZENIU

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010 -
2015-

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT


2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

2015

4-7 stycznia Udział przedstawicieli ZRK w spotkaniu opłatkowym NSZZ „Solidarność” w Zamościu oraz
w jubileuszowej 25-tej uroczystości opłatkowej Koła Rejonowego Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

25 stycznia – Delegacja naszej rodziny uczestniczyła w obchodach 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość zorganizowana przez Burmistrza Zwierzyńca, z udziałem Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 pułku Ułanów Małopolskich w Zwierzyńcu.

4 luty – Wzięliśmy udział w upamiętnieniu 72 rocznicy bitwy stoczonej w lutym 1943 roku przez oddziały Armii Krajowej pod Lasowcami.

8 lutego - Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ZRK, na którym:

- przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe za lata 2013-2014

- wybrano władze ZRK > skład zarządu

- podjęto uchwałę w sprawie założeń programowych na lata 2015-2017

1 marca – Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci ”Żołnierzy Wyklętych” zorganizowanych w Zamościu przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Urząd Miasta Zamość i 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

11 marca - Pedagodzy i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu z udziałem członków ZRK zorganizowali projekt dydaktyczny pod tytułem „Walka o prawdę Zamojskiej Rodziny Katyńskiej-czy to już przeszłość?!”

27 marca – Zostaliśmy zaproszeni na uroczystości związane ze Świętem Patrona Gimnazjum Nr 5
w Zamościu im. Sybiraków. Uroczystości zostały zorganizowane przez dyrekcję, grono pedagogiczne
i uczniów Gimnazjum. Podczas uroczystości zaprezentowany został spektakl poetycko-myzyczny „To moja droga”.

9 kwietnia - Uroczystości pod tytułem „Katyń……Ocalić od zapomnienia-wspomnienia rodzin” realizowaną
w ramach projektu edukacyjnego w SOS-W w Zamościu przez Dyrektor, nauczycieli, uczniów klasy IIa Gimnazjum Nr 8, historyka IPN-u oraz sekretarza ZRK.

12 kwietnia - Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu wspólnie z Prezydentem Miasta Zamość
i 3 Batalionem Zmechanizowanym zorganizowało obchody 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Uroczystości upamiętniające zamordowanych przez NKWD w ZSRR oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej
oraz urzędników państwowych rozpoczęły się o godzinie 10.00 na Rynku Wielkim w Zamościu, gdzie odbył się happening przygotowany przez młodzież ze szkół z Zamościa.
 Na maszt została wciągnięta flaga państwowa i odśpiewano hymn narodowy. Następnie uczniowie Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu wnieśli transparent z napisem „Katyń Pro-Memoria”. Ponad 500 uczniów
z 10 zamojskich szkół rozłożyło na płycie Rynku Wielkiego 30 tys. kart z nazwami miejsc mordu. Rozłożono tyle kart ilu Polaków zostało zamordowanych przez NKWD co pokazało ogrom strat jakie poniosła wówczas Polska.. Rozłożono również transparenty z nazwami miejscowości, w których zakopano pomordowanych; Katyń, Miednoje, Charków, Bykownia i Kuropaty.
Sekretarz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej Jerzy Słupecki przedstawił okoliczności i przebieg największego morduna bezbronnych Polakach.
Na zakończenie uroczystości na Rynku Wielkim Bartłomiej Tokarz uczeń Szkoły Muzycznej w Zamościu odegrał
na trąbce utwór „Śpij kolego w ciemnym grobie”.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Kościele Św. Katarzyny w Zamościu, gdzie w obecności pocztów sztandarowych i mieszkańców Zamościa, młodzież Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Pawła II w Zamościu zaprezentowała montaż słowno-muzyczny. Wspólnie z młodzieżą wystąpiła Maria Duławska autorka wierszy
pt. „To Oni” i „Katyń”. Muzykę skomponował Jerzy Burda. Nad całością czuwał Krzysztof Krajewski. Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny funkcjonariuszy służby więziennictwa w Zamościu pod kierownictwem Mirosława Radlińskiego i Nieetatowa Orkiestra Wojskowa z Zamościa kierowana przez kapelmistrza Arkadiusza Grossmana..Okolicznościowy referat pt. „Przestrzeń dziedzictwa katyńskiego” przedstawił prezes stowarzyszenia Marek Splewiński. > czytaj całość

W ramach uroczystości odprawiona została msza święta, której przewodniczył ks. prof. Tadeusz Guz wraz
z ks. kapelanem Wojska Polskiego Bogusławem Romankiewiczem.

Obchodom 75 rocznicy towarzyszyło ponad 23 Pocztów Sztandarowych Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Służby Więziennictwa w Zamościu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu
i Koła Nr 1 w Zamościu, Związków Zawodowych NSZZ RI „Solidarność” Powiatu Zamość, NSZZ ”Solidarność” Oddział w Zamościu i Sekcji Oświaty Zamość, Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, Sybiraków, Gimnazjów Nr 1, 3, 5 i 7 w Zamościu, Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Koła Zamość, Związku Harcerstwa Polskiego ze sztandarem ZRK, Urzędu Celnego, Straży Granicznej, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża JP II, Zespołu Szkół
Nr 1,2,3,5 i 6, Bursy Międzyszkolnej Nr 2, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Zespołu Szkół
w Grabowcu, Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Stowarzyszeń i organizacji patriotycznych .

Pod pomnikiem Krzyż Katyński poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy Zamojszczyzny oddali hołd pomordowanym. Z ceremoniałem wojskowym, apelem pomordowanych oraz salwą honorową w wykonaniu
3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze.W hotelu ARTIS w Zamościu odbyła się konferencja naukowa podczas, której o Zbrodni Katyńskiej mówił: Marek Splewiński z Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, Jacek Welter – dyr. Oddziału IPN w Lublinie odczytał list z przesłaniem dr Łukasza Kamińskiego prezesa IPN w Warszawie.Referaty wygłosili ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na temat 75 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Sławomir Frątczak dyr. Muzeum Katyńskiego w Warszawie
pt. „Exegi Monumentum Aere Perennius”.Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu składa serdeczne podziękowania za pomoc
w zorganizowaniu uroczystości 12 kwietna 2015 r:
> współpraca

Pani Grażyna z Wrocławia, która uczestniczyła w naszych uroczystościach powiedziała między innymi:

„…Jestem zaskoczona, że w Zamościu udało się organizatorom przygotować tak wspaniałą uroczystość.
To jest prawdziwa lekcja historii…”

Zarząd ZRK wie, że bez wsparcia i pomocy wszystkich wymienionych nie udałoby się zorganizować tych uroczystości i usłyszeć takich opinii jak pani Grażyny.

Zamojska Rodzina Katyńska w kwietniu 2015 roku wydała 3 numer biuletynu informacyjnego w nakładzie 500 sztuk.

3 maja - Uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Miasta i Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny w ramach obchodów 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

17 maja – Nasza delegacja brała udział w uroczystości w Błudku z okazji 70 rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej zorganizowanej przez ŚZŻ AK Okręg Zamość i Koło w Suścu, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Wójta Gminy Susiec.

31 maja - Przedstawiciele ZRK uczestniczyli w Zjeździe Żołnierzy 9 p.p.leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, który odbył się w Zwierzyńcu. Zjazd zorganizował ŚZŻAK Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany WP w Zamościu oraz Burmistrz Zwierzyńca.

3 czerwca - Byliśmy obecni podczas rozstrzygnięcia IV edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Podczas tej uroczystości aktorzy teatru „Warto” z Hrubieszowa przedstawili spektakl teatralny „Sybir – nie wiadomo co będzie”.

7 czerwca - Delegacja ZRK uczestniczyła w uroczystościach 72 Rocznicy pacyfikacji Józefowa
i okolicznych miejscowości.

22 czerwca - Członek ZRK na IX sesji Rady Miasta Zamość złożył w imieniu Stowarzyszenia wniosek
o nadanie jednemu z rond lub ulicy nazwy „Ofiar Katynia”. Rada Miasta wyraziła poparcie dla tej inicjatywy.

29 czerwca - Uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej 71 Rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami. Uroczystość odbyła się na największym cmentarzu partyzanckim w kraju w Osuchach.

4-5 lipca - Udział w uroczystości upamiętniającej 65 Rocznicę likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa Klasztoru i Gimnazjum w Radecznicy oraz II Inspektoratu Armii Krajowej.

14-15 sierpnia - Uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego.

30 sierpnia - Uczestniczyliśmy w obchodach 95 Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej. Uroczystości zostały zorganizowane w miejscu pamięci w Woli Śniatyckiej przez Radę Gminy i Wójta Gminy Komarów-Osada, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy.

15 września - Na wniosek: Zarządu ZRK, Zarządu Osiedla Powiatowa i Kilińskiego na wspólnym posiedzeniu podjęto uchwałę o nadaniu rondu u zbiegu ulic Powiatowa, Starowiejska, Wojska Polskiego
i Namysłowskiego nazwy „Rondo Ofiar Katynia”.

17 września - Delegacja ZRK wspólnie z przedstawicielami grona pedagogicznego i młodzieży szkól zamojskich uczestniczyli w otwarciu Muzeum Zbrodni Katyńskiej w Warszawie.27 września - Nasi członkowie uczestniczyli w uroczystości „Dnia Podziemnego Państwa Polskiego”,
w ramach których w Katedrze Zamojskiej została odprawiona Msza Święta, a następnie odbyła się manifestacja patriotyczna pod pomnikiem Armii Krajowej.

11 listopada - Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
– Marsz Niepodległości. Masz Święta w intencji Ojczyzny, Manifestacja Patriotyczna,
Uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość.

17-18 listopada - Udział przedstawicieli ZRK w uroczystościach jubileuszowych 25-lecia działalności
ŚZŻAK Okręg Zamość.

13 grudnia - Uczestniczyliśmy w uroczystości związanej z 34. rocznicą wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego. Msza Święta w intencji Ojczyzny.


2016


3 stycznia – Msza Święta z uroczystością opłatkową Zamojskiej Rodziny Katyńskiej w kościele Rektoralnym
pw. Św. Katarzyny w Zamościu.


7-9 stycznia – udział przedstawicieli ZRK w spotkaniu opłatkowym Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność”
w Zamościu oraz Uroczystości Opłatkowej Zarządu Koła Rejonowego Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu.31 stycznia – udział ZRK w uroczystości zorganizowanej przez Burmistrza Zwierzyńca z udziałem Szwadronu
Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, a związanej z 153 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.

4 lutego – ZRK w obchodach 73. rocznicy bitwy oddziałów Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami w 1943 roku, przy Pomniku Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach.

7 lutego – uroczystość 76. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir w Lublinie z udziałem ZRK.

23 lutego – Zamojska Rodzina Katyńska na sugestie IPN w Warszawie ubiegała się o przyznanie nagrody
„Kustosz Pamięci Narodowej”.

29 lutego – uczestnictwo w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych w muzeum
fortyfikacji i broni Arsenał w Zamościu.

1 marca – udział przedstawicieli ZRK w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Urząd Miasta Zamość.

7 marca – ZRK wystosowała pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie wyrażające swoją opinię dotyczącą zlikwidowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

21 marca – uczestnictwo w spotkaniu służb mundurowych z okazji Świąt Wielkanocnych w Jednostce 
Wojskowej w Zamościu.

6 kwietnia – udział przedstawicieli ZRK na uroczystości w 10. rocznicy nadania Gimnazjum Nr 5 w Zamościu imienia „Sybiraków”, zorganizowanej przez Dyrekcję, RadęPedagogiczną oraz Uczniów.


10 kwietnia – Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu wspólnie z Prezydentem Miasta Zamość i 3 Batalionem Zmechanizowanym zorganizowały obchody 76.rocznicy Zbrodni Katyńskiej.


13 kwietnia – przedstawiciele ZRK Zamość – Halina Padjas córka Tadeusza Borkowskiego zamordowanego
w Katyniu 9 kwietnia 1940 r. wraz z mężem – uczestniczyli w obchodach 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
zorganizowanej przez społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu.

13 kwietnia – delegacja ZRK uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, posadzenia
dębów pamięci i odsłonięcia tablic:
post. Wincentego Rozkresa – Wólka Łabuńska, 
post. Włodzimierza Łunia – Łabunie, 
por. Tadeusza Ciuryło – Łabunie, zorganizowanej przez Urząd Gminy i Bibliotekę w Łabuniach.

17 kwietnia – nasza delegacja brała udział w Jankach z okazji 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6. rocznicy
Katastrofy Smoleńskiej zorganizowanej przez Wójta i Radę Gminy Hrubieszów oraz parafię w Moniatyczach.

3 maja – uczestnictwo w uroczystej sesji Rady Miasta i Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, w ramach obchodów
225. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

8 maja – przedstawiciele ZRK uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego
więzienia w Zamościu przez oddział żołnierzy AK dowodzony przez por. Romana Szczura ps. „Urszula”.

8 maja – udział w uroczystości w Błudku z okazji 71. rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii
Krajowej zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość, Wójta Gminy Susiec i Koła Rejonowego AK w Suścu
oraz 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

10 maja – delegat ZRK Jerzy Słupecki uczestniczył w nadzwyczajnym zebraniu Władz Federacji Rodzin Katyńskich
w Warszawie, przedstawiając nasze stanowisko oraz uchwałę zmian zapisu w Statucie.29 maja – przedstawiciele ZRK uczestniczyli z zjeździe Żołnierzy 9 p. p. Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej,
który odbył się w Zwierzyńcu. Zjazd zorganizował ŚZŻAK Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu
oraz Burmistrz Zwierzyńca.


4 czerwca – udział w uroczystości 73. rocznicy pacyfikacji Józefowa i okolicznych miejscowości, 73. rocznicy
Rzeczpospolitej Józefowskiej zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość, Koło Rejonowe Józefów
oraz Burmistrza.

11 czerwca – odbyło się zabranie członków ZRK, na którym oprócz bieżącej działalności Zarządu omówiono
sposób i realizację uchwał podjętych na ostatnim Walnym Zebraniu oraz plan działania Zarządu w roku bieżącym, a w szczególności zamknięcia bilansu za rok 2015.

12 czerwca – uczestnictwo w uroczystości 73. rocznicy pomordowanych Polaków na Wołyniu zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu.

26 czerwca – udział w uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 72. rocznicę bitwy partyzanckiej
pod Osuchami. W wyniku walk i pacyfikacji zginęło około pół tysiąca osób. Była to największa bitwa partyzancka polskiego podziemia.

4 lipca – zarząd ZRK przesłał kondolencje rodzinie po zmarłej Pani Janinie Smorawińskiej, synowej Generała
Smorawińskiego, żonie pierwszego prezesa Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej Jerzego Smorawińskiego.

24 lipca – uczestnictwo w uroczystości 72. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału AK dowodzonego
przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

5 sierpnia – delegat ZRK uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy 3 Zamojskiego
Batalionu Zmechanizowanego w Jednostce Wojskowej Nr 3391 w Zamościu.

15 sierpnia – uczestnictwo w Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Jana Bożego w Zamościu poświęconej
obchodom Święta 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego pod dowództwem mjr. Leszka Winogrodzkiego.

28 sierpnia – uczestnictwo w obchodach Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej
w 1920 roku. Uroczystość została zorganizowana przez Radę Gminy, Wójta Gminy Komarów-Osada, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany i 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy na miejscu pamięci w Wolicy Śniatyckiej. Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskie – Pan Andrzej Duda.


1 września – uczestnictwo w obchodach 77. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, Msza Święta w Intencji Ojczyzny, manifestacja patriotyczna.

12 września – Zarząd ZRK rozpoczął prace nad umieszczeniem pamiątkowej tablicy na budynku byłego
zespołu klasztornego przy ul. Kościuszki 5 w celu upamiętnienia policjantów Policji Państwowej zastrzelonych
strzałem w tył głowy w Miednoje na terenie Rosji.

17 września – nasi członkowie wzięli udział w uroczystości 18. rocznicy ustanowienia przez Sejm RP 27
września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego, w ramach których w Katedrze Zamojskiej odprawiona
została Msza Święta, a następnie odbyła się manifestacja pod pomnikiem Armii Krajowej.

12 października – Zarząd ZRK przedstawił projekt tablicy, lokalizacji oraz rys historyczny, przesyłając
dokumentację do Ministra Kultury Piotra Glińskiego, Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka w celu realizacji
naszej inicjatywy.

24 października – przedstawiciel ZRK Prezes Marek Splewiński został zaproszony przez dowódcę 3 Batalionu Zmechanizowanego na uroczysty apel z okazji mianowania na wyższy stopień oficerski oraz objęcie stanowiska Dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego prze mjr.Leszka Winogrodzkiego w Zamościu.

11 listopada – delegacja ZRK reprezentowana przez Wojciecha Gaudnika, Jerzego Słupeckiego złożyła
wieńce na grobach obrońców Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim w rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.


11 listopada – udział w uroczystych obchodach 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Msza Święta
w intencji Ojczyzny, manifestacja patriotyczna oraz uroczysta sesja Rady Miasta Zamość.

18 listopada – udział w Jubileuszu 15-lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu zorganizowanej
przez Dyrekcję, Nauczycieli i Młodzież.

23 listopada – udział przedstawicieli ZRK w uroczystościach 25. rocznicy nadania Szkole Podstawowej
Nr 8 w Zamościu imienia „Orląt Lwowskich”. Msza Święta w kościele pw. Świętej Bożej Opatrzności na
Karolówce. Program poetycko-muzyczny młodzieży pt. „Moje serce zostało we Lwowie”.


26 listopada – delegaci ZRK Jerzy Słupecki, Marek Splewiński uczestniczyli w Walnym Zebraniu
Federacji Rodzin Katyńskich w Warszawie. Przedstawili projekt uchwały w sprawie zmiany statutu FRK § 8
wyboru delegatów w proporcji do ilości członków Stowarzyszeń. Przegłosowano jednomyślnie. Wybrano
do składu Komisji Rewizyjnej jako z-cę przewodniczącego Marka Splewińskiego. Delegaci FRK ponownie
wybrali Izabelę Sariusz-Skąpską na Prezes Zarządu.

10 grudnia – uczestnictwo w oficjalnym przekazaniu dla Polaków zza wschodniej granicy biało-czerwonych
paczek świąteczno-noworocznych przygotowanych w ramach 17- tej akcji Polacy-Polakom z przedstawicielami
szkół w Zamościu, dzielenie się opłatkiem przy głównym wsparciu i organizacji Senatora RP Stanisława Gogacza 
z mieszkańcami Lublina.

18 grudnia – udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowanym
przez Dowódcę 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłk. Leszka Winogrodzkiego.


2017


6 stycznia – udział przedstawicieli ZRK w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego i Stowarzyszenie Porozumienia Inicjatyw Samorządowych w Janowie Lubelskim. 

10 stycznia – udział przedstawicieli ZRK w spotkaniu opłatkowym Zarządu Koła Rejonowego Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu w Muzeum Zamojskiego w Zamościu.

21 stycznia – udział przedstawicieli ZRK w spotkaniu opłatkowym Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność”
w Zamościu. Błogosławieństwa udzielił J.E. Ksiądz Biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

22 stycznia – udział ZRK w uroczystości związanej z 154 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanej przez Burmistrza Zwierzyńca z udziałem Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, oraz Grupy Edukacji Patriotycznej Lubelskie Ćwieki 1863.

30 stycznia – udział przedstawicieli ZRK w obradach XXVI sesji Rady Miasta Zamość. Przedstawiono szczegóły dotyczące wykonania tablicy memoratywnej poświęconej pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP z Ziemi Zamojskiej.

3 lutego – udział w obchodach 74. rocznicy bitwy pod Różą upamiętniających pomordowanych w czasie II-ej wojny światowej mieszkańców Róży i Łuszczacza. Uroczystości zorganizował Wójt Gminy Susiec i Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Suścu. 

3 lutego – udział w uroczystej przysiędze wojskowej elewów Służby Przygotowawczej. W intencji elewów odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Jana Bożego zorganizowanej przez 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany.

1 marca – udział przedstawicieli ZRK w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Urząd Miasta Zamość.

11 marca – Marek Splewiński-Prezes ZRK jako wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji Rodzin Katyńskich uczestniczył w zebraniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Federacji za 2016 rok.


18 marca – odbyło się Walne Zebranie Członków ZRK, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, sprawozdanie Zarządu i omówiono plan działania na rok 2017.


28 marca – udział członków ZRK na uroczystym podsumowaniu I-ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Literackiego dla młodzieży Burs Szkolnych i internautów. Odbyła się też promocja książki
pt. „Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych”. Spotkanie odbyło się w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

9 kwietnia – delegacja ZRK uczestniczyła w obchodach 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości zorganizował Wójt Gminy Hrubieszów wspólnie z parafią pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Honiatyczach i mieszkańcami wsi Janki.

12 kwietnia – na zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskiego członkowie ZRK uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i w uroczystym otwarciu wystawy czasowej „Zdzisław Peszkowski -harcerz, żołnierz, ksiądz, działacz społeczny”

23 kwietnia – Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu wspólnie z Prezydentem Miasta Zamość
i 3 Batalionem Zmechanizowanym zorganizowały obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.


3 maja – uczestnictwo w uroczystej sesji Rady Miasta i Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, w ramach obchodów
226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

7 maja – udział w uroczystości w Błudku z okazji 72 rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość, Wójta Gminy Susiec i Koła Rejonowego AK w Suścu oraz 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

18 maja – z okazji 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej Marek Splewiński oraz Ryszard Smyrski zostali zaproszeni na spotkanie z młodzieżą i opiekunami Zasadniczej Szkoły Nr 1 i 4 zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, gdzie wygłosili wykład, którego tematem była historia Zbrodni Katyńskiej.

4 czerwca – udział w uroczystości 74 rocznicy pacyfikacji Józefowa i okolicznych miejscowości, 73. rocznicy Rzeczpospolitej Józefowskiej zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość, Koło Rejonowe Józefów oraz Burmistrza.

9 czerwca – udział w uroczystej przysiędze wojskowej elewów Służby Przygotowawczej. W intencji elewów odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Jana Bożego zorganizowanej przez Dowódcę 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

11 czerwca – uczestnictwo w uroczystości 74 rocznicy pomordowanych Polaków na Wołyniu zorganizowanej przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu. W ramach uroczystości została odprawiona Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. Jana Bożego. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Rotundy Zamojskiej przy Krypcie Wołyńskiej.

17 czerwca – uczestnictwo w uroczystości wręczenia medalu „Zasłużony dla Zamościa” kapelanowi ZRK
Ks. Prałatowi Janowi Zdzisławowi Ciżmińskiemu. Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów zamojskiego Ratusza.

25 czerwca – udział w uroczystości patriotyczno-religijnej upamiętniającej 73 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami. W wyniku walk i pacyfikacji zginęło około pół tysiąca osób. Była to największa bitwa partyzancka polskiego podziemia.

13 lipca – zarząd ZRK przekazał do FRK materiały do biuletynu „Rodowód Rodzin Katyńskich. Materiały zawierały informacje i zdjęcia z działalności ZRK w latach 2016-2017. 

1 sierpnia – uczestniczyliśmy w obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowanych
w Zamościu przez ŚZŻAK Okręg Zamość, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany i Parafię p.w. Zwiastowania NMP i w obchodach w Lublinie zorganizowanych przez ŚZŻAK Zarząd Okręgu w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Wojewodę Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego w 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 73 rocznicę Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.

15 sierpnia – uczestnictwo w Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Jana Bożego w Zamościu poświęconej obchodom Święta 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego pod dowództwem ppłk Leszka Winogrodzkiego.

26-27 sierpnia – uczestnictwo w obchodach 97 rocznicy Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku pod Komarowem. Uroczystość poprzedził capstrzyk [Komarów-Wolica Śniatycka], Odprawiona została Msza Święta za poległych ułanów. Odbył się też koncert orkiestry wojskowej zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”. W drugim dniu przedstawiono inscenizację bitwy.

Organizatorzy: Rada Gminy, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy pod patronatem Prezydenta RP.

31 sierpnia – uczestnictwo w obchodach święta państwowego „Dnia Solidarności i Wolności” ustanowionego
przez Sejm RP 27 lipca 2005 r. upamiętniającego historyczny zryw Polaków w lipcu i sierpniu 1980 r.
Organizatorzy: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin
i Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność’.

1 września – uczestnictwo w obchodach 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, Msza Święta
w Intencji Ojczyzny, manifestacja patriotyczna.

17 września – uczestnictwo w obchodach 78 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. W Katedrze Zamojskiej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, następnie odbyła się manifestacja patriotyczna.
Organizatorzy: Miasto Zamość, Garnizon Zamojski, Parafia Katedralna w Zamościu, Światowy Związek Żołnierzy AK-Okręg Zamość.

24 września – uczestnictwo w obchodach 78 rocznicy walk wrześniowych pod Aleksandrowem. Uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym w Sigle i rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie wystąpił zespół śpiewaczy „Aleksandrowiacy”, orkiestra dęta OSP i chór parafialny im. „Sługi Bożego ks. Błażeja Nowosada”
z Aleksandrowa.

27 września – nasi członkowie wzięli udział w uroczystości 78. rocznicy ustanowienia przez Sejm RP
dnia 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego, w ramach których w Katedrze Zamojskiej odprawiona została Msza Święta, a następnie odbyła się manifestacja patriotyczna.

13-14 października – uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych śp. płk. Mariana Pilarskiego „Jara”,
śp. ppor. Stanisława Biziora „Eama”. Msza Święta odbyła się w Bazylice pw. Św. Antoniego Padewskiego. Pochowani zostali w kryptach pod Bazyliką.

22 października – członkowie ZRK - Stanisław Starczuk z synem uczestniczyli w uroczystości na cmentarzu
w Kijowie-Bykowni gdzie został zamordowany Ojciec Stanisława. Uroczystości zorganizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

11 listopada – udział w uroczystych obchodach 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Msza Święta w intencji Ojczyzny, manifestacja patriotyczna oraz uroczysta sesja Rady Miasta Zamość.

13 listopada – Prezes ZRK wziął udział w spotkaniu prezesów Rodzin Katyńskich z władzami Federacji. Spotkanie odbyło się w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Tematyką spotkania było podsumowanie działalności FRK za 2017 rok szczególnie: finanse FRK, publikacja kolejnego wydania „Rodowodu Rodzin Katyńskich”, wyjazdy na Polskie Cmentarze Wojenne, przygotowanie i realizacja portalu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, współpraca z Muzeum Katyńskim.

9 grudnia – uczestniczyliśmy wspólnie z delegacją Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 10 w Zamościu w oficjalnym przekazaniu dla Polaków za wschodnią granicą biało-czerwonych paczek świąteczno-noworocznych przygotowanych w ramach 18-tej akcji Polacy-Polakom, dzielenie się opłatkiem przy głównym wsparciu
i organizacji Senatora RP Stanisława Gogacza z mieszkańcami Lublina, Puław i Lubartowa.

20 grudnia – udział w polowej uroczystości opłatkowej. Oprawę duszpasterską zapewnił kapelan WP płk Bogusław Romankiewicz. Dokonano też częściowego otwarcia muzeum 9 Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej
w Bondyrzu.

28 grudnia - udzuał w uroczystości opłatkowej zorganizowanej przez Zarząd Okręgu i Koło Rejonowe ŚZŻAK w Zamościu, która odbyła się w świetlicy OHP


2018

6 stycznia – na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego w spotkaniu opłatkowym uczestniczył przedstawiciel Zamojskiej Rodziny Katyńskiej w Janowie Lubelskim.

13 stycznia – udział przedstawicieli Zamojskiej Rodziny Katyńskiej na uroczystym spotkaniu opłatkowym Zarządu Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Błogosławieństwa udzielił J.E. ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński.

21 stycznia – uczestnictwo w obchodach 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanego przez Burmistrza Zwierzyńca, Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9. Pułku Ułanów Małopolskich.

4 lutego – udział w uroczystości związanej z 75. rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943 roku przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami. 


9 lutego – udział we Mszy Świętej w intencji Elewów Służby Przygotowawczej w kościele parafialnym pw. Jana Bożego oraz uroczystej przysiędze wojskowej.


15 lutego – Zarząd ZRK został zaproszony do udziału w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.

16 lutego
– Prezes Stowarzyszenia ZRK został zaproszony przez Prezydenta Miasta Zamość do włączenia się w prace Komitetu Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości w Zamościu. Kulminacyjnym punktem zamojskich obchodów niepodległościowych było odsłonięcie w listopadzie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie koszar Jednostki Wojskowej 3391 w Zamościu.

1 marca
– udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany oraz Parafię Wojska Polskiego pw. Jana Bożego w Zamościu.

4 marca – udział delegacji ZRK w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bazylice Objawień Św. Antoniego w Radecznicy z okazji 66. rocznicy śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”.

17 marca - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ZRK, na którym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Wyniki wyborów, znajdą Państwo w zakładce Zarząd ZRK

15 kwietnia – Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Prezydent Miasta Zamościa i Rektor kościoła pw. Św. Katarzyny w Zamościu wspólnie zorganizowali uroczystości związane
z 78. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej.


18 kwietnia - Nasze Stowarzyszenie w ramach swojej działalności uczestniczyła w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim w Zamościu.  W trakcie  Kongresu  oprócz prezentacji i dyskusji odbyły się równolegle Targi NGO pod hasłem „ Cudze chwalicie swego nie znacie”. W trakcie Kongresu nagrodzono organizacje, które przez  swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady  współżycia społecznego. W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek przyznał Dyplom  Uznania z Medalem  dla  Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska będący wyróżnieniem w Konkursie pn. Organizacje Pozarządowe Roku 2017.,  za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniania się do rozwoju województwa lubelskiego oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji  pozarządowych.


2 maja – uczestnictwo w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 75. rocznicy pacyfikacji Aleksandrowa zorganizowanej przez Wójta Gminy Aleksandrów i Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.


3 maja – udział w uroczystości 227. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W ramach obchodów Msza Święta, manifestacja patriotyczna mieszkańców Zamościa i okolic, uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość.

4 maja - Niespodziewanie odszedł od nas kolega Gaudnik Wojciech, nowo wybrany członek Zarządu ZRK

Podzwonne dla przyjaciela - autor:Jerzy Słupecki

6 maja – uczestnictwo w uroczystości patriotyczno-religijnej w Błudku -Gmina Susiec z okazji 73. rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej.


6 maja – udział w uroczystości 72. rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego wiezienia w Zamościu przez oddział żołnierzy Armii Krajowej – WIN dowodzony przez Romana Szczura ps. „Urszula” 8 maja 1946 roku.

8 maja – udział w manifestacji patriotycznej z okazji 73. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Zamościu.

9 maja – delegat ZRK uczestniczył w uroczystym podsumowaniu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Literackiego dla młodzieży Burs i Internatów oraz promocję Zamojska Rodzina Katyńska Nr 7/2019 Biuletyn Informacyjny 7 , książki pt. „My Pierwsza Brygada”– Polska droga do niepodległości w Zamościu – Bursa nr 1.

18 maja – przedstawiciel Zamojskiej Rodziny Katyńskiej uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej zorganizowanej przez Komendanta placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, w programie msza Święta, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod kamieniem upamiętniającym posadzenie katyńskiego „Dębu Pamięci” poświęconego oficerowi Wojska Polskiego płk. Wojciecha Stanisława Wójcika zamordowanego
w kwietniu 1940 r. w Charkowie.

27 maja – udział w uroczystości z okazji zjazdu Żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu, w programie Msza Święta, wystawa i projekcja filmu „Powstanie Zamojskie”,
festiwal pieśni partyzanckiej.


2 czewca - Odbyło się Nadzwyczajne Walne zebranie, w związku ze śmiercią członka zarządu - odbyły się wybory uzupełniające, a na miejsce Wojciecha Gaudnika wybrano Zbigniewa Padjas.

9 czerwca - Wyjazd do Charkowa - wspomnienie Marka Splewińskiego

10 czerwiec – udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z 75. rocznicą ludobójstwa na Wołyniu. Poświęcenie Krzyża Pamięci Polakom, ofiarom rzezi na Wołyniu na cmentarzu parafialnym w Zamościu. Msza Święta w kościele pw. Jana Bożego.

24 czerwca – udział w uroczystości 74. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami – największy cmentarz partyzancki w kraju. W wyniku operacji „Sturmwind II” i walk z Niemcami 25 czerwca 1944 roku zginęło około pół tysiąca żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

25 lipca – Zarząd ZRK w ramach kontynuacji wydania biuletynu Nr 6 Federacji Rodzin Katyńskich „Rodowód Rodzin Katyńskich” przekazał materiały w trzech blokach tematycznych wraz z dokumentacją zdjęciową.

1 sierpnia – uczestniczyliśmy w obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, Parafię katedralną pw. Św. Tomasza Apostoła, 3.Zamojski Batalion Zmechanizowany, Urząd Miasta Zamość.

12 sierpnia – udział ZRK w uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z 75. rocznicą rozpoczęcia likwidacji niemieckiego Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu. Msza Święta w intencji pomordowanych Dzieci Zamojszczyzny podczas II wojny światowej. Organizatorzy: Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny z Biłgoraja oraz Burmistrz Zwierzyńca.

15 sierpnia – delegacja ZRK uczestniczyła w uroczystości Święta Wojska Polskiego poprzedzonej Mszą Świętą w kościele pw. Jana Bożego w Zamościu zorganizowanej przez Jednostkę Wojskową nr 3391 pod dowództwem ppłk. Leszka Winogrodzkiego. W programie pełny ceremoniał wojskowy, pokaz musztry paradnej, walki wręcz i defilada WP.


23 sierpnia – zgłoszenie udziału Szkoły Podstawowej w Wysokiem wspólnie z Zamojską Rodziną Katyńską w programie edukacyjnym „Katyń...ocalić od zapomnienia” bohaterom – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, posadzenie „Dębów Pamięci” uhonorowaniem oficerów Wojska Polskiego

zamordowanych w Katyniu ppor. Tadeusza Szpringera, kpt. Jakuba Wnuka oraz ppor. Stanisława Waśko zamordowanego w Charkowie.

25-26 sierpnia – uczestnictwo w uroczystych obchodach 98. rocznicy zwycięskiej bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku pod Komarowem, poprzedzonej capstrzykiem kawaleryjskim na cmentarzu parafialnym w Komarowie, Msza Święta za poległych ułanów, koncert pieśni legionowych. W drugim dniu Msza Polowa w Wolicy Śniatyckiej, ceremoniał wojskowy, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, inscenizacja bitwy pod Komarowem oraz pokazy wyszkolenia jednostek Wojska Polskiego.


1 września – udział w obchodach 79. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz 75. rocznicy zakończenia wysiedleń na Zamojszczyźnie – manifestacja patriotyczna, ceremoniał Wojska Polskiego, koncert okolicznościowy – Rotunda Zamojska. Msza Święta w Intencji Ojczyzny – Katedra Zamojska.

16 września – uczestnictwo w uroczystości patriotyczno-religijnej w Łosińcu z okazji 79. rocznicy
wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

17 września – udział w obchodach 79. rocznicy agresji rosyjskiej na Polskę. Katedra Zamojska – Msza Święta w intencji Ojczyzny. Rotunda Zamojska – manifestacja patriotyczna.

27 września – udział w uroczystości 79. rocznicy ustanowienia przez Sejm RP dnia 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego, w programie Msza Święta, manifestacja patriotyczna.

30 września – uczestniczyliśmy w obchodach 79. rocznicy walk wrześniowych pod Aleksandrowem na cmentarzu wojennym w Sigle, organizatorzy Kombatanci i Osoby Represjonowane Ziemi Biłgorajskiej oraz Wójt Gminy Aleksandrów.

5 listopada – udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Program uroczystości: Msza Święta w intencji Ojczyzny – kościół pw. św.Michała Archanioła, przemarsz na plac przed Klub Batalionowy, uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z ceremoniałem wojskowym, koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.


11 listopada – udział w 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (1918-2018 Zamość). Zamojski Marsz Niepodległości, Msza Święta w Intencji Ojczyzny, Manifestacja Patriotyczna, Uroczysta Sesja Rady Miasta Zamość.

27 listopada - zmarła członkini Stowarzyszenia ZRK Aleksandra Andrzejewska, córka przod. PP Władysława Semprucha zamordowanego w Twerze. W ceremonii żałobnej na cmentarzu parafialnym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia.

30 listopada – wspólne zorganizowanie przez Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska, Wójta Gminy Zamość, Szkoły Podstawowej w Wysokiem uroczystości upamiętnienia Oficerów Wojska Polskiego, mieszkańców wsi Wysokie, Sitańca i Wolicy Sitanieckiej, zamordowanych przez NKWD ZSRR w 1940 roku w Katyniu i Charkowie oraz mieszkańców wsi Wysokie, którzy zginęli podczas II-ej wojny światowej.


13 grudnia – udział w obchodach 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Zamościu w programie: rekonstrukcja wydarzeń z 13 grudnia 1981roku, msza św. za Ojczyznę, NSZZ „Solidarność” i Internowanych pod przewodnictwem J.E ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego, koncert pieśni religijno-patriotycznych.


2019

12 stycznia – udział przedstawicieli ZRK na uroczystym spotkaniu opłatkowym Prezydium Rady Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Błogosławieństwa udzielił J.E. ksiądz Biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

27 stycznia – uczestnictwo w obchodach 156 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanej przez Burmistrz Zwierzyńca ,Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

23 lutego – udział we Mszy Świętej w intencji Elewów Służby Przygotowawczej 2019 oraz uroczystej przysięgi wojskowej zorganizowanej przez Dowódcę 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłk Leszka Winogrodzkiego.

24 lutego – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska w programie: prezentacja sprawozdania z działalności zarządu ZRK za rok 2018 i sprawozdania finansowego za rok 2018, oraz przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej badającej całokształt dokumentów w/w Udzielono absolutorium Zarządowi oraz. podjęto cztery uchwały .

1 marca – udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych zorganizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość,3 Zamojski Batalion Zmechanizowany WP, Liceum Ogólnokształcące CSM oraz Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu.

21-22 marca - Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu i Zwierzyńcu współuczestniczyła w projekcie Muzeum Katyńskiego przy powstaniu dokumentu filmowego pod roboczym tytułem „Dzieci katyńskie”. Przed kamerami historie swojego życia opowiedziało 6 córek i jeden syn ofiar Katynia z naszego regionu.

4 kwietnia- spotkanie ZRK z młodzieżą Domu Kultury z okazji 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz otwarcia wystawy fotograficznej pt.: „Katyń. Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki”.

Zobacz relację z otwarcia wystawy


7 kwietnia - Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska wspólnie z Kościołem Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu, Prezydentem Miasta Zamość, i 3 Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym zorganizowały obchody 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Zamościu.  Zobacz zdjęcia


10 kwietnia - uczestniczyliśmy w spotkaniu z młodzieżą Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu poświęconym 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  Zobacz relację

24 kwietnia - udział w spotkaniu z członkami senioralnej grupy bibliotecznej w Książnicy Zamojskiej w związku z projektem pt.: „Katyń- Zachować w Pamięci”.  Przebieg spotkania


3 maja- udział w uroczystości 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w programie: Uroczysta Sesja Rady Miasta, Msza Święta w Intencji Ojczyzny, Manifestacja Patriotyczna.

5 maja- udział w uroczystości patriotyczno-religijnej w Błudku z okazji 74 rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy Armii Krajowej zorganizowanej przez ŚZŻ AK Okręg Zamość, Wójta Gminy Susiec, Koło Rejonowe AK Susiec , 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu.