O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
Biuletyn Informacyjny


    Publikujemy kalendarium zdarzeń z działalności Stowarzyszenia z nadzieją,
że czytelnicy pomogą nam
w odnalezieniu innych Rodzin, które straciły najbliższych
w wyniku Zbrodni Katyńskiej.

   Jesteśmy aby pamiętać o naszych bliskich, ofiarach Zbrodni Katyńskiej. Szukamy kolejnych rozdziałów prawdy i zabezpieczamy wszelkie ślady. Naszą powinnością i obowiązkiem jest aby pamiętać o tej bezprecedensowej zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, będącej naszą narodową tragedią i przekazać tą wiedzę następnym pokoleniom, by stała się ona częścią europejskiej i światowej historii.

    Pragniemy podziękować Panu Tomaszowi Mazurowi za pomoc w redakcji naszego Biuletynu.

Zarząd Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska


Poniżej, znajdą Państwo do pobrania nasz Biuletyn w wersji elektornicznej - plik w formacie PDF:

BIULETYN NR 1/2013

BIULETYN NR 2/2014

BIULETYN NR 3/2015

BIULETYN NR 4/2016

BIULETYN NR 5/2017

BIULETYN NR 6/2018

BIULETYN NR 7/2019