O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT79 Rocznica. Katyń. Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki    Dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w Galerii Fotograficznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu „Na Poddaszu” odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Katyń. Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki”, którą prezentował Andrzej Szumowski nauczyciel fotografii w MDK. Przedsięwzięcie organizowane było przy współpracy ze Stowarzyszeniem Zamojska Rodzina Katyńska oraz Radą Rodziców MDK. Zorganizowano ją z okazji 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej upamiętniającej zamordowanych przez NKWD ZSRR w 1940 roku Oficerów Wojska Polskiego, Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, Urzędników Państwa Polskiego oraz Polskich Patriotów.Katyń 2013, fot. A. Szumowski


    Swoją obecnością podczas wernisażu zaszczycili nas między innymi: Pan Piotr Zając – zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Mariusz Kołodziej - przewodniczący Rady Rodziców MDK, prezes Zarządu Zamojskiej Rodziny Katyńskiej
Pan Marek Splewiński, sekretarz Stowarzyszenia Pana Jerzy Słupecki oraz przedstawiciele Zamojskiej Rodziny Katyńskiej:
Pani Mieczysława Bełz, Pani Halina Padjas oraz Pan Zbigniew Padjas. Mogliśmy liczyć również na obecność lokalnych mediów.


    Zaproszeni goście przekazali młodzieży najistotniejsze informacje na temat działalności Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, wszyscy zebrani otrzymali także Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia. Ekspozycja miała na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży ważnych kart historii naszego kraju oraz lepsze zrozumienie kontekstu i konsekwencji tragicznych wydarzeń, które miały miejsce przed 79 laty.

Ekspozycja miała na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży ważnych kart historii naszego kraju. Jest inspiracją do zgłębiania wiedzy na ten trudny temat oraz przyczynkiem do tego by pamięć o ludziach walczących za ojczyznę była zawsze żywa. „Pamiętajmy, by nie pozostały po nich tylko guziki”. Autorem prezentowanych w Galerii Fotograficznej MDK „Na Poddaszu” 36 barwnych fotografii formatu 50 x 70 jest nauczyciel fotografii Andrzej Szumowski. Zdjęcia powstały w czasie pobytu autora w Katyniu w 2013 roku.