O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKTZARZĄD STOWARSZYSZENIA:

8 lutego 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ZRK,
na którym wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną:

Zarząd:
Splewiński Marek - prezes
Padjas Zbigniew Gracjan – wiceprezes
Wnuk Grzegorz Bolesław - wiceprezes
Słupecki Jerzy Wacław – sekretarz
Bełz Mieczysława – skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Starczuk Kazimierz – przewodniczący
Padjas Halina – członek
Krajewski Krzysztof Władysław – członek

Członkowie wspierający:
ks. Zdzisław Ciżmiński - kapelan