O STOWARZYSZENIU

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010 -
2015-

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
Początki Zamojskiej Rodziny Katyńskiej / 1990 - 1994

 

Zamysł powstania Zamojskiej Rodziny Katyńskiej zrodził się już w latach osiemdziesiątych XX wieku w myślach pana Franciszka Antoniewicza. Franciszek Antoniewicz był przewodniczącym "Solidarności" Rolników indywidualnych w Zamościu, kawalerem Krzyża Virtuti Militari, uczestnikiem walk partyzanckich pod Różą
i Zaborecznem, którego brat, por. Jan Antoniewicz, lekarz medycyny, jeniec Starobielska, został zamordowany przez Rosjan w Charkowie w 1940 roku. Franciszek Antoniewicz już w roku 1986 umieścił na cmentarzu kościoła św. Krzyża, na Nowym Mieście, krzyż upamiętniający Zbrodnię Katyńską. Krzyż ten zaginął wśród tajemniczych okoliczności, a na jego miejsce postawiono nowy i wkrótce przeniesiono go na Rotundę.

Drugim ważnym etapem kształtowania się społecznej potrzeby ujawnienia zbrodni rosyjskich wobec Polaków po 17 września 1939 roku, było opublikowanie w Tygodniku Zamojskim przez red. Krzysztofa Czubarę, Zamojskiej Listy Katyńskiej. Lista została wydrukowana w numerach z 13 kwietnia oraz 5 i 11 maja 1990 roku, w 50-tą rocznicę zbrodni.

W dniu 2 sierpnia 1991 roku, na wniosek Jerzego Słupeckiego, delegata Rady Miejskiej do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Zamościu, Sejmik uchwalił rezolucję skierowaną do Prokuratury Generalnej, w celu przyśpieszenia i rozszerzenia prac ekshumacyjnych dla wyjaśnienia rosyjskich zbrodni.

Trzecim wydarzeniem mającym wpływ na powstanie Rodziny Katyńskiej w Zamościu było przywiezienie z Rosji,
w roku 1990 dokumentów i list oficerów i policjant w zamordowanych w Katyniu i Twerze, oraz otrzymanie potwierdzenia z Polskiego Czerwonego Krzyża w lutym 1991 o śmierci Romana Jakubowskiego, dziadka Jerzego Słupeckiego, ówczesnego wiceprzewodniczącego Rady miasta Zamościa. Jego działanie w celu upamiętnienia śmierci najbliższego członka rodziny ze strony matki, doprowadziło do rodzinnej uroczystości wmurowania
i poświęcenia pamiątkowego epitafium w Rotundzie, w dniu 10 kwietnia 1994. Przy przekazywaniu zaproszeń na tę uroczystość, okazało się, że chcieli w niej uczestniczyć trzej panowie, którzy też stracili swoich bliskich w 1940 roku z rąk rosyjskiego NKWD. Byli to Franciszek Antoniewicz, Tadeusz Cymberski i Marian Witiuk.

W kwietniu 1994 roku powstała grupa inicjatywna w celu założenia Rodziny Katyńskiej, w skład której weszli:

  • - Franiszek Antoniewicz,
  • - Jerzy Słupecki,
  • - Marian Witiuk,
  • - Tadeusz Cymberski,
  • - Janusz Skwarek,
  • - Marek Splewiński.

Grupa rozpoczęła poszukiwania rodzin osób zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku, aby zgromadzić wymaganą ilość członków do założenia stowarzyszenia. Inicjatywa przerosła wszelkie oczekiwania. Na zebranie założycielskie stowarzyszenia w dniu 19.11.1994 przyszło ponad 60 osób. Zebraniu przewodniczył Jerzy Słupecki, przyjęto statut stowarzyszenia i nazwę "Zamojska Rodzina Katyńska", oraz dokonano wyboru władz stowarzyszenia. Przewodniczącym został wybrany Franciszek Antoniewicz, zastępcami Tadeusz Cymberski i Janusz Skwarek, sekretarzem Jerzy Słupecki, a skarbnikiem Marian Witiuk. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane
w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu w dniu 10 października 1994 roku i rozpoczęło działalność w celu realizacji założeń statutowych.

Stowarzyszenie założyło m.in. rozpowszechnianie informacji o rosyjskich zbrodniach po wrześniu 1939 roku, dokonanych na narodzie polskim, uzupełnienie braków wiedzy historycznej w mentalności społeczeństwa. Zarząd ZRK ustanowił logo stowarzyszenia, oraz projekt sztandaru. Została nawiązana współpraca z Federacją Rodzin Katyńskich w Warszawie. Jeszcze w roku 1994 roku, na wniosek Federacji Rodzin Katyńskich wszystkim pomordowanym przyznano pośmiertnie medal "za udział w wojnie obronnej 1939 r." Zarząd ZRK zdążył spełnić wymagane formalności i rodziny pomordowanych otrzymały medale.

Na kolejne zebranie zaproszono ks. Jana Zdzisława Ciżmińskiego, rektora kościoła św. Katarzyny i zaproponowano mu honorową funkcje kapelana Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, zaproszono także red. Krzysztofa Czubarę, który został członkiem wspierającym.

9 listopada 1994, stowarzyszenie wsparło organizację wystawy w zamojskim Arsenale, pt. "75 lat Policji Państwowej" w celu przypomnienia o rosyjskim morderstwie tysięcy polskich policjantów w 1940 roku w Twerze
i zakopaniu ich w bezimiennych dołach śmierci we wsi Miednoje.


Członkowie ZRK, od lewej: Piotr Skwarek, Jerzy Słupecki, Janusz Skwarek