O STOWARZYSZENIU

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010 -
2015-

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT

2005

23 października - zostały poświęcone trzy urny wmurowane we wschodnią ścianę Kaplicy

Katyńskiej w dolnym kościele św. Katarzyny. Urny zawierają ziemię z bezimiennych dołów śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje, gdzie znaleziono zwłoki zamordowanych polskich jeńców wojennych. Urny zostały wykonane z inicjatywy Jerzego Słupeckiego z bezinteresowną pomocą przyjaciół i sympatyków Zamojskiej Rodziny Katyńskiej.

Tego samego dnia zostały wręczone medale „Pro Memoria”, nadane zasłużonym członkom Zamojskiej Rodziny Katyńskiej przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Medale otrzymali ks. Jan Zdzisław Ciżmiński, red.dr Krzysztof Czubara, sekretarz ZRK Jerzy Słupecki, wiceprzewodniczący ZRK Zygmunt Namroży, skarbnik Marian Witiuk.


2006

3 marzec, Zmarł Bogdan Franciszek Smyrski, syn aspiranta służby śledczej i legionisty Karola Smyrskiego
z Tomaszowa Lubelskiego, jeńca obozu w Ostaszkowie

28 września, Zmarł wieloletni skarbnik stowarzyszenia, były żołnierz WiN, Marian Witiuk. Został pochowany
na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.


2007

30 czerwca, Wybrano nowe władze stowarzyszenia. Funkcję Prezesa powierzono na kolejną kadencję Pani
dr Mieczysławie Bełz. W skład Zarządu weszli: Zygmunt Namroży, Zbigniew Padjas, Anna Sempruch, Jerzy Słupecki. Wybrano także nową Komisję Rewizyjną w skałdzie: Zofia Namroży, Teofilia Anna Szlaga, Barbara Szleszyńska.

17 września, Przedstawiciele ZRK: dr Mieczysława Bełz oraz Marek Kowalski, uczestniczyli w oficjalnej premierze filmu Andrzeja Wajdy "Katyń", która odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie.

"Na mnie, młodym człowieku, potomku policjanta zamordowanego przez NKWD film wywarł ogromne wrażenie, które potęgowała cisza widowni po skończonym seansie. Według mnie, to najlepszy film Wajdy, przedstawia historię oficerów, oraz ich rodzin z utęsknieniem oczekujących na powrót swoich bliskich. Pokazuje zakłamanie w sprawie zbrodni i problemów z jakimi borykały się rodziny pomordowanych po wyzwoleniu. Film doskonale oddaje zachowanie sowieckich zbrodniarzy, którzy pozbawieni ludzkich uczuć mordują Polaków, jednego po drugim, strzałem w tył głowy".


Nasza delegacja: Mieczysława Bełz oraz Marek Kowalski przed Teatrem Wielkim

21 września, o godzininie 18:15, odbyła się premiera filmu "Katyń" Andrzeja Wajdy w zamojskim kinie "Stylowy". Krótkie wprowadzenie przed emisją filmu wygłosił Jerzy Słupecki - Sekretarz Zamojskiej Rodziny Katyńskiej.

Zarząd Zamojskiej Rodziny Katyńskiej składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Kina "Stylowy" Panu Andrzejowi Bubeła za zaproszenie na premierę, oraz przekazanie biletów i plakatu Zamojskiej Rodzinie Katyńskiej.


2008


20 luty, Zmarł kpt. Tadeusz Cymberski, współzałożyciel naszego stowarzyszenia, pełniący także funkcje prezesa Oddziału Zamojskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jego ojciec, Marian Cymberski był komendantem posterunku Policji Państwowej w Szczebrzeszynie, jeńcem obozu w Ostaszkowie.

22 luty,Odeszła od nas Kamila Piwko, sybiraczka, córka policjanta Jana Topolskiego, jeńca obozu Oama na Syberii zamorodowanego przez Rosjan w Bułajewie w 1944 roku.

12 kwiecień, Zmarł prof. Janusz Skwarek, współzałożyciel Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Jego ojciec Jan Skwarek był policjantem w Zamościu, jeńcem obozu w Ostaszkowie. Zamorodowany w 1940 roku.

13 kwietnia 2008, W trakcie uroczystej mszy św. w 68 rocznicę zbrodni katyńskiej dokonano uzupełnienia Tablicy Katyńskiej w kościele św. Katarzyny w Zamościu o kolejne nazwiska Andruszewski Zygmunt, Bajan Tadeusz, Janiszewski Stanisław, Kozłowski Marceli, Krupa Stanisław, Krzyczkowski Karol, Kuźmiński Arkadiusz, Matraszek Henryk, Murawski Eugeniusz, Niechaj Piotr, Policho Antoni, Radziszewski Wincenty, Reszka Jan, Robak Józef, Wierzyński Stefan, Zabaryło Jan.

19 czerwca, Zmarła w wieku 94 lat Leonia Kwitek siostra oficera Jana Antoniewicza, lekarza medycyny, jenca obozu w Starobielsku zamordowanego przez Rosjan w 1940 roku. 

 

25 grudnia, Zmarł po ciężkiej chorobie członek wspierający ZRK red. dr Krzysztof Czubara, współautor albumu „Rodziny Katyńskie” w części dotyczącej ZRK. Zmarły był odznaczony medalem „Pro Memoria”. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Zamościu.

22 września, Uzupełnienie tablicy pamiątkowej ofiar rosyjskiej zbrodni w kościele św. Katarzyny w Zamościu
o nazwisko Matraszek Mieczysław, który został zamordowany w Katyniu, a jest członkiem rodziny ks. doktora Jana Gawrońskiego, członka rzeczywistego ZRK.

2009


26 kwietnia, W 69 rocznicę zbrodni katyńskiej w kościele św. Katarzyny w Zamościu miała miejsce uroczysta Msza Św. którą celebrował ks. bp Wacław Depo. Na tę uroczystość została dokończona budowa pomnika Krzyż Katyński, staraniem pani prezes Mieczysławy Bełz. Na wykonanie płyty stanowiącej podstawę i wykończenie pomnika złożyła się dotacja w wysokości 10 000 zł z Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa pod przewodnictwem jej Sekretarza Generalnego pana ministra Andrzeja Przewoźnika, oraz 2 265 zł z Urzędu Miasta Zamość.

6 października, Miała miejsce uroczystość związana z akcją sadzenia dębów pamięci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu. Posadzono dęby symbolizujące mjr. Wilhelma Kiczaka, por.lek.med. Jana Antoniewicza, oraz oficerów Mieczysława Matraszka, Stanisława Brzeziński-Dunin oraz Kazimierza Dukarskiego.

19 listopada, Kapelan Zamojskiej Rodziny Katyńskiej ks. rektor Jan Zdzisław Ciżmiński został obdarzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI tytułem Kapelana Jego Świątobliwości /Prałata/.

21 – 22 listopada, Odbyło się walne zebranie Federacji Rodzin Katyńskich w Warszawie z powodu zakończenia kadencji obecnego Zarządu pod przewodnictwem Andrzeja Sariusz- Skąpskiego. Zebraniu przewodniczył pan Marcin Büthner-Zawadzki. Zamojską Rodzinę Katyńską reprezentował delegat na zjazd Jerzy Słupecki. Czas zebrania poświęcono problemom uczestnictwa i sposobu wyłonienia władz Federacji kolejnej kadencji. Po uzgodnieniu niektórych spraw z przyczyn proceduralnych uchwalono przedłużenie obecnej kadencji Zarządu i Rady Federacji, zawieszenie zebrania i przeniesienie wyborów na drugą część walnego zebrania jesienią 2010 roku.