O STOWARZYSZENIU

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010 -
2015-

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT

2000

Wiosną 2000 roku, w 60 rocznicę zbrodni, została zorganizowana wystawa w witrynach Biblioteki Pedagogicznej prezentująca zbiory rodzinne Jerzego Słupeckiego, dokumentujące rosyjskie zbrodnie roku 1940, na jeńcach wojennych Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

30 sierpnia, W trakcie montażu pomnika Krzyża Katyńskiego, miała miejsce uroczysta msza św. prowadzona przez ks. Rektora Z. Ciżmińskiego, podczas której wsypano ziemię przywiezioną z dołów śmierci Katynia, Charkowa
i Miednoje, do kielicha montażowego pomnika. Tak, oto ten Krzyż stoi fizycznie na owej nieludzkiej ziemi, przesiąkniętej krwią dziesiątek tysięcy jeńców, którym podstępnie uniemożliwiono śmierć w walce.


Umieszczenie Ziemi z Dołów Śmierci w cokole Krzyża Katyńskiego (więcej zdjęć)

2 września, Delegacja w składzie ks. Jan Zdzisław Ciżmiński, kapelan ZRK, prof. Janusz Skwarek i sekretarz ZRK Jerzy Słupecki, uczestniczyła w pielgrzymce do Miednoje, koło Tweru, gdzie rosyjski NKWD zabił strzałem w tył głowy ponad 6 000 policjantów z obozu w Ostaszkowie. ks. rektor Z. Ciżmiński uczestniczył w koncelebrze Mszy Św. inaugurującej otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje, co zostało udokumentowane w albumie „Charków Katyń Miednoje – polskie Cmentarze Wojenne” wydanym przez p. Andrzeja Spanily i jego wydawnictwo „Rymsza-Art” w Gdyni, znajdującym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu.


Od lewej: Jerzy Słupecki, Janusz Skwarek, bp. A. Śliwiński, abp. Moskwy Tadeusz Kondrusiewicz, ks. Zdzisław Ciżmiński (więcej zdjęć)

30 września,  Został odsłonięty pomnik „Krzyż Katyński” na terenie należącym do kościoła św. Katarzyny.
W pięknej uroczystości poświęcenia pomnika i udekorowania krzyżem Virtuti Militari uczestniczyli: bp Jan Śrutwa, ordynariusz diecezji zamojskiej, ks. prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, ojciec Henryk Klimaj, redemptorysta. Warto wspomnieć, że ksiądz Peszkowski, oficer kawalerii, był jeńcem obozu w Kozielsku,
a o. Klimaj jeńcem rosyjskim i niemieckim. Obaj cudownie uniknęli śmierci i stali się świadkami rosyjskiej zbrodni 1940 roku. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter zwłaszcza z powodu homilii wygłoszonej przez
ks. Prałata Z. Peszkowskiego, zapowiadającej powstanie Kalwarii Zamojskiej, zwanej Golgotą Wschodu, wokół kościoła św. Katarzyny, stanowiącej razem z Kaplicą Katyńską i pomnikiem Krzyżem Katyńskim, zwieńczenie działań Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, dla upamiętnienia rosyjskich zbrodni na polskim narodzie.


Od lewej: ojciec Henryk Klimaj, bp. Jan Śrutwa, ks. Zdzisław Peszkowski (więcej zdjęć)

Należy wspomnieć, że pieniądze, za które wybudowano pomnik pochodziły w całości z ofiarności społeczeństwa miasta Zamościa i sąsiednich gmin, oraz hojnych sponsorów. Pomnik powstał staraniem członków Zamojskiej Rodziny Katyńskiej.

Szczególne podziękowanie należy się harcerzom Zamojskiej Chorągwi ZHP za uczestnictwo w kwestach i wszelką inną pomoc.


2001


18 sierpnia, ZRK współredagowała ogólnopolskie wydanie albumu pamiątkowego pt: „Rodziny Katyńskie” prezentującego powstanie i osiągnięcia Rodzin Katyńskich w Polsce i za granicą. Strony poświęcone ZRK zredagował i opatrzył fotografiami red. Krzysztof Czubara. Pamiątkowy egzemplarz posiada Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu.


2002

23 grudnia 2002, rozliczenie skromnej dotacji Urzędu Miejskiego 800 złotych, jedynej jaką otrzymała ZRK od władz samorządowych na działalność organizacji pozarządowych, na wydawnictwo Album „Rodziny Katyńskie” wydanego przez Rymsza Art w Gdyni i Andrzeja Spanily, wydawcę i naszego przyjaciela.


2003

14 czerwca, Miało miejsce zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym dotychczasowy przewodniczący Franciszek Antoniewicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego ZRK z powodu choroby. Wybrano panią
dr Mieczysławę Bełz, przewodniczącą ZRK, oraz zarząd w składzie: Aleksandra Andrzejewska, Kazimierz Kiczak, Jerzy Słupecki, Zygmunt Namroży, Zbigniew Padjas i Marian Witiuk. Uroczystą mszę św. celebrował kardynał Kazimierz Świątek metropolita mińsko-mochylewski, administrator apostolski diecezji pińskiej na Białorusi.

5 lipca, Zmarł pierwszy przewodniczący ZRK Franciszek Antoniewicz, uczestnik walk partyzanckich pod Różą
i Zaborecznem, kawaler Krzyża Virtuti Militari, założyciel i pierwszy przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Zamościu internowany w stanie wojennym. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu.

11 listopada, Została poświęcona przez Ojca Św. Jana Pawła II w Watykanie, płaskorzeźba Matki Boskiej Katyńskiej, prezent rzeźbiarzy, Martyny i Dariusza Gasińskich z Chodla . Delegacji do Watykanu przewodził kapelan Zamojskiej Rodziny Katyńskiej ks. Rektor Zdzisław Ciżmiński.


Ks. Zdzisław Ciżmiński, Jerzy Słupecki, Janusz Skwarek


2004


25 lutego, Została otwarta Kaplica Katyńska w dolnym kościele św. Katarzyny w Zamościu gdzie umieszczono wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej.

30 października, Odsłonięto pamiątkową tablicę z granitu projektu Jerzego Słupeckiego zawierająca 226 nazwisk ofiar rosyjskiego NKWD.


Od lewej: Zbigniew Padjas, Zygmunt Namroży, ks. Zdzisław Ciżmiński, Halina Padjas