O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
KALENDARIUM


 • 23.VIII.1939 r. - III Rzesza i ZSRR podpisują tzw. pakt "Ribbentrop - Mołotow, dotyczący współpracy niemiecko-sowieckiej i przygotowują się do IV rozbioru Polski.
 • 1.IX.1939 r. - Wojska niemieckie dokonują najazdu na Polskę.
 • 17.IX.1939 - Armia Czerwona wkracza na terytorium II RP.
 • 23-26.IX.1939 r. - Oddziały sowieckie zajmują Zamojszczyznę, żołnierze sowieccy przeprowadzają aresztowania wśród Polaków i wywożą ich na wschód. Dochodzi do wielu mordów.
 • 23-26.IX.1939 r. - III Rzesza i ZSRR zawierają w Moskwie układ "o granicach i przyjaźni", likwidujący państwo polskie i wytyczający granicę między Niemcami a Sowietami na lini San - Bug - Narew - Pisa.
 • Październik 1939 r. - W Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku utworzono obozy jenieckie dla ok. 15 tys. jeńców polskich
 • 5.III. 1940 r. - Stalin i inni przywódcy ZSRR podejmują decyzję o rozstrzelaniu 25 tyś 700 obywateli polskich, jako "zatwardziałych i nieprzejednanych wrogów władzy radzieckiej"
 • 3 kwietnia - 12 maja 1940 r. - Transporty jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa kierowane są do miejsc zagłady. W pierwszych transportach wysłano na śmierć oficerów o zdolnościach przywódczych. Z ok. 15,5 tyś osób w tych obozach, ocalało ok 450.
 • 22.VI.1941 r. - Napaść Niemiec na ZSRR
 • Wrzesień-październik 1941 r. - Służby wywiadowcze Polski Walczącej poszukują w kraju - na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego - zaginionych jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, którzy - według informacji władz sowieckich - zostali rzekomo zwolnieni z niewoli. 
 • 15.X.1941 r. - Generał Sikorski przekazuje ambasadorowi ZSRR przy rządzie polskim w Londynie Aleksandrowi Bogomołowowi specjalną notę w sprawie zaginionych jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa. Nota pozostała bez odpowiedzi.
 • 3.XII.1941 r. - Stalin oświadcza gen. Sikorskiemu, że poszukiwani przez niego zaginieni oficerowie polscy "uciekli do Mandżurii"
 • Lato 1942 r. - Robotnicy polscy, zatrudnieni przymusowo przy naprawie torów, poinformowani przez miejscową ludność, rozkopują jeden z grobów w Kozich Górach, w Lesie Katyńskim i stwierdzają, że pochowani są tam oficerowie polscy.
 • 18.II.1943 r. - Początek rozkopywania grobów katyńskich przez Niemców.
 • 13.IV.1943 r. - Berlińskie radio opublikowało komunikat o odkryciu masowych grobów oficerów polskich
  w Katyniu pod Smoleńskiem, pomordowanych wiosną 1940 przez Rosjan.
 • 15.IV.1943 r. - Radio Moskwa nadaje komunikat, stwierdzający, że polscy oficerowie wymordowani zostali przez Niemców, w lecie 1941 r.
 • 21.IV.1943 r. - Moskiewska "Prawda" i agencja TASS oskarżają Polaków o współpracę z Niemcami.
 • 26.IV.1943 r. - Rząd ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem Rzeczpospolitej.
 • 29.IV - 7.VI.1943 r. - Międzynarodowa komisja lekarska z udziałem specjalistów medycyny sądowej,europejskich kryminologów i przedstawicieli PCK prowadzi prace ekshumacyjne w Katyniu. Ekshumowano 4243 ciała.
 • 26.IX.1943 r. - Armia Czerwona zajmuje Katyń.
 • 24.I.1944 r. - Rosjanie publikują raport komisji specjalnej pod przewodnictwem Nikołaja Burdienko, oskarżający Niemców o popełnienie mordu na polskich oficerach.
 • 13-14.II.1946 r. - Prokuratorzy sowieccy oskarżają w Norymberdze Niemców o popełnienie mordu w Katyniu.
 • 1-3.VII.1946 r. - Rozprawa sądowa przed Trybunałem Norymberskim przeciw Niemcom, o popełnienie zbrodni katyńskiej
 • 30.IX - 1.X.1946 r. - Odczytanie wyroku w Norymberdze przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim. W wyroku nie ma stwierdzenia winy Niemców za mord w Katyniu.
 • 18.IX.1951 r. - Izba Reprezentantów ogłasza raport w sprawie zbrodni katyńskiej, stwierdza bezsporną winę ZSRR i zaleca rządowi USA przedstawienie całej sprawy do zbadania ONZ. Rząd amerykański nie chce jednak zajmować się tą sprawą.
 • 1962 r. - W USA ukazuje się słynne dzieło prof. Janusza Kazimierza Zawodnego "Death in the Forest" ("Śmierć w lesie"), zapewne najlepsze do dziś studium na temat sprawy Katynia. Polskie wydanie tej ksiażki, pt. "Katyń", ukazało się w 1989 r.
 • 13.IV.1990 r. - podczas wizyty Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, TASS publikuje oficjalny komunikat, stwierdzający, że mord polskich oficerów został dokonany przez NKWD. Jaruzelski otrzymuje 2 teczki
  z dokumentami dotyczącymi tej zbrodni.
 • Wrześnień 1990 - Naczelna Prokuratura Wojskowa ZSRR rozpoczyna śledztwo w sprawie katyńskiej.
 • 25.VII-19.VIII.1991 r. - Odbywają się ekshumacje w Charkowie i Miednoje z udziałem polskich prokuratorów i ekspertów.
 • 14.X.1992 r. - Prezydent RP Lech Wałęsa otrzymuje w Belwederze główne dokumenty, dotyczące sprawy katyńskiej. Dokumenty przywiózł, na polecenie prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, prof. Rudolf Pichoja.
 • 17.VI.2000 r. - W Charkowie zostaje otwarty polski cmentarz wojenny. W uroczystościach uczestniczy prezydent Aleksander Kwaśniewski.
 • 18.VII.2000 r. - Z udziałem premiera Jerzego Buzka otwarto cmentarz wojenny w Katyniu, na którym pochowano szczątki ponad 4400 oficerów WP. Rząd rosyjski reprezentował wicepremier Wiktor Christienko.
 • 2.IX.2000 r. - Otwarty zostaje cmentarz wojenny w Miednoje, koło Tweru, gdzie spoczywają prochy ponad 6 tysięcy osób.
 • 21.IX.2004 r. - Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej umarza trwające 14 lat śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej. Nikomu nie postawiono zarzutów. Rosjanie nie uznają mordu katyńskiego za ludobójstwo, ale za zbrodnię, która nie ulega przedawnieniu.
 • 30.XI.2004 r. - IPN wszczyna własne śledztwo.
 • 22.III.2005 r. - Sejm RP złożył hołd ofiarom Katynia i w przyjętej jednogłośnie uchwale zwrócił się do narodu rosyjskiego i władz Rosji o "ostateczne uznanie ludobójczego charakteru mordu na polskich jeńcach wojennych.
 • 8.X.2007 r. - Zmarł w Warszawie w wieku 89 lat, Kapelan Rodzin Katyńskich ksiądz prałat Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski.
 • 9-11.XI.2007 r. Pośmiertne awanse ofiar Zbrodni Katyńskiej, pod patronatem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego
 • 14.XI.2007 r. - Sejm Rzeczypospolitej uchwalił uchwałę ustanawiającącą dzień 13 kwietnia jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
 • 7.IX.2012 r. – Zakończenie prac archeologiczno- ekshumacyjnych, otwarto i poświęcono czwarty Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie- Bykowni  jako Nekropolia Narodowa
 • 17.IX.2015 r.- otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego w Warszawie