O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska zrzesza rodziny jeńców polskich 

więzionych w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych obozach na terenie ZSRR zamordowanych przez NKWD w 1940 roku
w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych, nieznanych do dziś miejscach.

Po przerwie, strona internetowa naszego Stowarzyszenia
ponownie zawitała do sieci pod nowym adresem - zamosc.rodzinakatynska.pl
Pragniemy serdecznie podziękować Agencji Reklamowej Make Me! z Gdyni,
która nieodpłatnie udostępniła nam miejsce na serwerze.


Szanowni Państwo - istnieje możliwość pobrania wersji elektronicznej naszego biuletynu.
Wszystkie numery, które ukazały się do tej pory znajdą Państwo w zakładce - Biuletyn Informacyjny