O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
ZBRODNIA KATYŃSKA


Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski nad ranem 17 września 1939r. w tym czasie Wojsko Polskie walczyło
z hitlerowskim najeźdcą nad Bzurą, między Wisłą a Bugiem. Wciąż broniły się: Warszawa, Hel, Modlin, Oksywie, Lwów. Główne bolszewickie natarcie skierowane było ku południu naszego kraju, wzdłuż granicy z Rumunią i Węgrami aby uniemożliwić ewakuacje większej liczby żołnierzy. 
Wojsko sowieckie wkraczając na terytorium Polski, rozpowszechniało fałszywe pogłoski, że idą "na pomoc" Polsce w walce z hitlerowskim najeźdćcą, tak naprawdę był to nóż w plecy - realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow z dnia 23.VIII.1939. 
Armia Czerwona wzięła do niewoli ok. 250 tys. jeńców: policjantów, żandarmów, polską inteligencję, urzędników, oficerów jak i innych wojskowych, ok. 15 tys. jeńców skierowano do obozów w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku.

Z terenu powiatu zamojskiego Policja Państwowa przemundurowana w mundury wojskowe, w dniu 13 września odjechała przez Skierbieszów na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Od tego dnia brak było wiadomości o ich losie, okazalo się,
że zostali internowani, wkrótce osadzeni w Ostaszkowie.

Agresorzy celem zapewnienia korzyści z włączenia polskiego terytorium i utrzymania podbitego kraju, w drodze porozumienia pomiędzy służbą bezpieczeństwa Rzeszy - Gestapo i sowieckim NKWD zorganizowali trzy konferencję:
w październiuku 1939 we Lwowie, w styczniu 1940 w Krakowie i w marcu 1940 w Zakopanem. Niewątpiliwie, że tam omawiano metody i środki jakie mieli zastosować przeciwko Polakom, którzy mogli by zagrozić Rosji Sowieckiej i Rzeszy Niemieckiej. Tam też narodziły się pomysły stosowania terroru, zastraszania i likwidacji polskiej inteligencji, młodzieży zdolnej do zorganizowania oporu przeciw zaborcom. Niemcy budowali obozy zagłady w Oświęcimiu, Treblince, Majdanku
i innych miejscach na terenach przez siebie zajętych, wywozili młodzież do Niemiec na roboty w przemyśle zbrojeniowym, oraz do prac na roli. Sowieci wywozili młodzież na wschód, wzywali do rejestracji oficerów rezerwy, a później osadzali ich w więzieniach. Wywozili wgłąb Rosji rodziny wojskowych, policjantóww, duchownych, sędziów, ziemian zaczynając od masowych wywózek już 10 lutego i 13 kwietnia 1940 roku.

W dniu 5 marca 1940 roku, Stalin podpisał wraz z Kaganowiczem i Berią rozkaz rozstrzelania jeńców obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Likwidacja obozów rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 roku i trwała do 12 maja tego roku. Wszelka korespondencja jaka dochodziła od jeńców do ich rodzin urwała się w połowie kwietnia 1940 roku.

Wojna niemiecko-sowiecka wybuchła 22 czerwca 1941 roku. na podstwie porozumienia z lipca 1941 roku Sikorski-Majski, generał Sikorski za zgod+/- Stalina rozpoczął formowanie Armii Polskiej w Rosji, potrzebował oficerów, którzy nie zgłosili się do tworzonej armii. Stalin twierdził iż z powodu zawieruchy wojennej nie sposób ich odnaleźć w tak wielkim państwie jak Rosja Radziecka. Niemcy na zajęte tereny Związku Radzieckiego sprowadzaj+/- przymusowych robotników. |Zaciągnięci w okolice Smoleńska Polacy, dowiedzieli się od miejscowej ludności o egzekucjach dokonywanych na polskich jeńcach przez NKWD wiosną 1940 roku w pobliskim lesie.

13 kwietnia 1943 roku radio niemieckie podało wiadomość o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyńskim Lesie, zamordowanych przez NKWD. Moskwa oświadczyła, że to hitlerowcy latem 1941 roku zamordowali Polaków,
a teraz aby osłabić koalicję i skłócić sojuszników próbują obarczyć winą za zbrodnię Rosję. Zarówno Anglicy
jak i Amerykanie doskonale wiedzieli, że to nie Niemcy tylko Rosja wymordowała polskich oficerów, jednak zgodnie przemilczeli sprawę bojąc się reakcji Stalina oraz utraty sojusznika w walce z hitlerowcami - milczeli przez pół wieku. Na procesie w Norymberdze Rosja starała się oskarżyć Niemcy o popełnienie zbrodni, zaznaczając, że jest to zbrodnia przeciw ludzkości.
W czasach PRL-u, Katyń był tematem tabu, jeżeli oficjalnie mówiło się o Katyniu to mówiono, że to hitlerowcy wymordowali Polaków.

Momentem przełomowym był rok 1990 kiedy to Rosja oficjalnie przyznała się do popełnienia zbrodni, a Borys Jelcyn przekazuje dokumenty jej dotyczące.