O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
WSPÓŁPRACA


Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu składa serdeczne podziękowania za pomoc
w zorganizowaniu uroczystości 12 kwietna 2015 r:

Młodzieży i pedagogom z:

Centrum Szkół Mundurowych, Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Pawła II, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Bursy Międzyszkolnej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 10, Gimnazjum Nr 7, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 6, Gimnazjum Nr 3, Harcerzom Hufca Zamość.

Prezydentowi Miasta Zamość, Staroście Powiatu Zamojskiego, Wójtowi Gminy Zamość, Dyrektorowi Oddziału Banku Zachodniego WBK w Zamościu, Prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacji, Prezesowi Zarządu Hotelu ARTIS w Zamościu, Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Prezesowi P.W. Budmat w Zamościu, Właścicielce firmy Teamagro Krystyna Kuczyńska.

Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939” Oddział w Kielcach, a szczególnie jego przewodniczącej Grażynie Szkonter, która wsparła nas swoim doświadczeniem przy organizacji happeningu.


Od szeregu lat Stowarzyszenie ZRK współpracuje z młodzieżą z Gimnazjum Nr 3 w Zamościu im. Jana Pawła II, którą od strony artystycznej opiekuje się pedagog Krzysztof Krajewski. Dzięki wielkiemu wsparciu i zaangażowaniu grona pedagogicznego, zwłaszcza pani dyrektor mgr Teresy Sołowiej i mgr Marty Zwolan wszystkie uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie są uświetniane występami młodzieży z tej szkoły.
Od ponad 10 lat oprawę muzyczną  podczas  rocznicowych  Mszy w intencji Ojczyzny oraz koncerty piosenek i pieśni o tematyce niepodległościowej zapewnia zespół Wokalny  Funkcjonariuszy  Zakładu  Karnego w Zamościu pod kierownictwem dyrygenta kpt. MIROSŁAWA RADLIŃSKIEGO w składzie: mjr Mirosław Romański, kpt. Damian Knap, por. Jarosław Małecki, por. Rafał Szymanek, mł. chor.  Zenon  Żybura, st. sierżant  sztabowy Andrzej Bartnik, st. sierżant Łukasz Gontarz, sierżant Przemysław Stępień, pt. Radosław Szewc


Od 2018 roku nasza strona funkcjonuje w internecie, pod nowym adresem, dzięki uprzejmości
Agencji Reklamowej Make Me! z Gdyni - https://make.com.pl/

Za współpracę Zarząd Stowarzyszenia ZRK przekazuje szczególne podziękowania.