O STOWARZYSZENIU

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010 -
2015-

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT

1995

Rok 1995 został ogłoszony przez Prezydenta RP - Rokiem Katyńskim - w ramach obchodów miała miejsce, uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, po której na Zamku Królewskim, odbyła się konferencja poświęcona Zbrodni Katyńskiej na której promowano książkę "Katyń w literaturze".

Mjr Jan Wołłk- Łaniewski, Jerzy Słupecki

10 maja,Odbyła się pierwsza uroczystość katyńska przygotowana przez szkołę podstawową nr 9 w Zamościu,
w której uczestniczyli członkowie Zamojskiej Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków.

4 czerwca, W Katyniu miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Cmentarza Wojennego. Było to bardzo uroczyste wydarzenie, z obecnością Prezydenta RP Lecha Wałęsy i najwyższych władz państwowych i kościelnych, polskich i rosyjskich.


Prezydent RP Lech Wałęsa wraz ze świtą, przedstawicle władz rosyjskich (więcej zdjęć)

W uroczystości uczestniczyły kompanie honorowe Wojska Polskiego i Policji, weterani i reprezentacje Rodzin Katyńskich. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter. Zamojską Rodzinę Katyńską reprezentowali: Franciszek Antoniewicz, Jerzy Słupecki i Marek Splewiński. Ciekawym wydarzeniem było przemycenie dzwonu pod suknią jednej z uczestniczek uroczystości. Dzwon zawieszono na specjalnej wieży stalowej i słychać go było na pewno w Smoleńsku ku zaskoczeniu i zdenerwowaniu omonowców.

3 września, W 75 rocznicę zwycięstwa nad rosyjską armią Budiennego pod Komarowem, w Arsenale Zamojskim otwarto wystawę „Polskie drogi do Niepodległości” gdzie wystawiono pamiątki członków Zamojskiej Rodziny Katyńskiej po zamordowanych w 1940 roku oficerach i policjantach.


1996

13 marca, Zmarła nasza jedyna wdowa Laura Skwarek, żona Jana, jeńca Ostaszkowa i matka prof. Janusza Skwarka. W pogrzebie na Cmentarzu Komunalnym uczestniczył poczet sztandarowy i delegacja ZRK.

11 maja, Pierwszym wyrazistym wydarzeniem była uroczystość poświęcenia sztandaru Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, wykonanego honorowo przez panią Martę Hołys z Wólki Łabuńskiej. Po uroczystej Mszy św. w kościele św. Katarzyny, z godną reprezentacją Wojska Polskiego, Policji , władz terenowych, oraz licznych pocztów sztandarowych, barwny pochód przemaszerował na Rotundę, miejsce martyrologii Polaków z ostatniej wojny. Tam miał miejsce apel pomordowanych, salwa honorowa i złożenie wieńców ofiarom rosyjskiej zbrodni.

W roku 1996 rozpoczęła się działalność ZRK w celu pozyskania środków finansowych na budowę pomnika katyńskiego, oraz sprecyzowania kształtu przyszłego pomnika i wykonania projektu. ZRK wydrukowała cegiełki
z grafiką wykonaną honorowo przez p. Kazimierza Łońskiego. Zaproszono p. prof. Bogusława Smyrskiego, warszawskiego architekta, o wykonanie projektu zgodnego z sugestiami zarządu ZRK. W tym roku rozpoczęto starania o pozyskanie pieniędzy od zamożnych sponsorów, ze sprzedaży cegiełek o nominałach 1, 2 i 5 złotych, oraz kwest ulicznych członków ZRK, oraz harcerzy Zamojskiej Chorągwi ZHP.

Cegiełka na budowę Pomnika Katyńskiego


W dniach 27 i 28 stycznia,  roku miało miejsce II Walne Zgromadzenie Federacji Rodzin Katyńskich w Wesołej pod Warszawą. Delegatami Zamojskiej Rodziny Katyńskiej byli Franciszek Antoniewicz i Jerzy Słupecki. Dokonano wyboru władz Federacji, oraz wymiany poglądów na tematy statutowe /Budowa Cmentarzy Wojennych w Katyniu Charkowie i Miednoje – gromadzenie środków/. Przedstawiciele Rodzin Katyńskich otrzymali wstęgi orderu Virtuti Militari, ponieważ Kapituła Orderu przyznała prawo dekorowania pomników katyńskich jego barwami. Wstęgi wręczał Stanisław „Orsza” Broniewski, były komendant Szarych Szeregów, dowódca akcji pod Arsenałem w 1943 r, kanclerz kapituły orderu Orła Białego i członek kapituły orderu Virtuti Militari. Wstęgę w imieniu ZRK odebrał Franciszek Antoniewicz.


Od lewej: Franciszek Antoniewicz, Bronisław Mazurski (Rodzina Katyńska Kielce), ks. prałat Zdzisław Peszkowski, Jerzy Słupecki, Bronisław Strzok (Rodzina Katyńska Koszalin)


18 października, Odbyła się jedna z kwartalnych narad Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie
z uczestnictwem delegatów Rodzin Katyńskich, na której ustalono kompromisową wersję kształtu Cmentarzy Wojennych w Katyniu Charkowie i Miednoje. ZRK reprezentował Jerzy Słupecki


Od lewej: Jerzy Słupecki - sekretarz ZRK, ówczesny prezes Federacji Rodzin Katyńskich - Włodzimierz Dusiewicz, skarbnik Rodziny Katyńskiej w Warszawie Halina Drachal


1997

3 czerwca, Miała miejsce pielgrzymka do Krakowa, gdzie Ojciec Św. Jan Paweł II odprawił Mszę Św.
na krakowskich Błoniach, podczas której poświęcił srebrne medaliki z Matką Boska Kozielską. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie ZRK ks. rektor Zdzisław Ciżmiński, Jerzy Słupecki i Andrzej Słupecki.

1998

27 i 28 czerwca, Zorganizowano wyjazd do Charkowa delegacji złożonej z przewodniczącego Franciszka Antoniewicza, Zygmunta Namrożego i Mieczysławy Bełz oraz pocztu sztandarowego, na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie, gdzie spoczywają jeńcy wojenni z obozu
w Starobielsku m.in. por. lek. med. Jan Antoniewicz, brat Franciszka.


1999

W roku 1999 Zintensyfikowano prace nad budową pomnika katyńskiego. Z kilku modeli wybrano formę krzyża, oraz materiał, z którego miał zostać zrobiony i poproszono o wykonanie projektu pana prof. Bogusława Smyrskiego, Zamościanina mieszkającego w Warszawie. Pan profesor wykonał także projekt Kaplicy Katyńskiej w dolnym kościele św. Katarzyny. Realizatorem projektu w formie rysunkowej i przygotowaniem planów budowlanych zajęła się projektowa firma „Deska” z panami Sebastianem Ćwierzem i Markiem Nicgorskim. Pracę nad odlaniem
z żelbetonu krzyża prawie 8 metrowej długości, oraz montażu, podjęła się Fabryka Domów w Zamościu. Metalowe części pomnika wykonała firma Granbud.