O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKT
UROCZYSTE PRZEKAZANIE SZTANDARU - 11.V.1996


Poczet Sztandarowy: Tadeusz Cymberski, Janusz Skwarek, Marian Witiuk, sztandar trzyma ówczesny przewodniczący Zamojskiej Rodziny Katyńskiej - pan Franciszek Antoniewicz


Sztandar Zamojskiej Rodziny Katyńskiej