O STOWARZYSZENIU

ZBRODNIA KATYŃSKA

KALENDARIUM

ZAMOJSKA LISTA KATYŃSKA

współpraca

ZARZĄD ZRK

GALERIA

Biulethyn informacyjny

LINKI

KONTAKTAndrzej Kujas

Kujas Andrzej, ur. 3.III.1891 Zaborów, zamordowany w Twerze.
Starszy Przodownik, funkcjonariusz Policji Państwowej.


Andrzej Kujas urodził się 3 marca 1891r. w Zaborowie. Był synem Józefa i Franciszki zd.Zalewska. Ojciec starał się krótko trzymać swoje dzieci i dbał o ich wykształcenie /był to zabór rosyjski/ dzieci chodziły do gimnazjum, zdawały maturę. Andrzej poszedł potem do szkoły policyjnej. Po ukończeniu szkoły przeniósł się do Zamościa i tam zaczął pracę jako funkcjonariusz Policji Państwowej. Ożenił się z Janiną w roku 1927. Posiadali dwójkę dzieci Jerzego i Janinę. W chwili wkroczenia wojsk rosyjskich do miasta w 1939r. miał stopień Starszego Przodownika Policji Państwowej województwo Lublin. Aresztowany i przetrzymywany w Twerze ,gdzie został rozstrzelany
w 1940r. Pochowany w masowym grobie w Miednoje. Niestety żona Andrzeja po wkroczeniu do Zamościa wojsk niemieckich trafiła do obozu koncentracyjnego. Dziećmi opiekowali się księża i zakonnice.Ślub Andrzeja i Janiny, ok. 1927 r.

 


Andrzej Kujas /z lewej/ z synem Jerzym /stoi z przodu/ córką Janiną /stoi z prawej/

oraz bratem Leonem i jego rodziną, Zamość, ok. 1937 r.


 

Andrzej Kujas z dziećmi - Jerzym i Janiną, Zamość ok. 1937 r.


 


Robert Ankiewicz